Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
EN / GR

Το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο   •   Κτιριακή Υποδομή - Εξοπλισμός   •   Ημερολόγιο Εκδηλώσεων   •   Έντυπα Αιτήσεων - Κανονισμός Λειτουργίας
Το Συνεδριακο & Πολιτιστικο Κεντρο


Tο Πανεπιστήμιο Πατρών, το τρίτο Α.Ε.Ι. της χώρας σε αριθμό φοιτητών, ακαδημαϊκών Τμημάτων και προσωπικού, σχεδίασε και ανήγειρε στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο (ΣΠΚ), αποσκοπώντας να συμβάλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή επιστημονικών και άλλων συνεδρίων και συναντήσεων, καθώς επίσης και την περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Φιλοδοξία του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο να αποτελέσει έναν τέτοιο πόλο έλξης και μοχλό ανάπτυξης της πολιτιστικής ζωής της περιοχής.

Το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών ανήκει στο Αυτοτελές Τμήμα Συνεδριακού Κέντρου, Μουσείων και συναφών δομών.
Έχει ανεγερθεί στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, σε έκταση 25 στρεμμάτων. ("Περιβάλλων χώρος - Πρόσβαση"). Έχει αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα συνολικής επιφάνειας 9.300 τ.μ. και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 2.000 συνέδρους ταυτόχρονα. Είναι σχεδιασμένο με διεθνείς προδιαγραφές, εφοδιασμένο με τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και τη δυνατότητα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (θέατρο, μουσική, χορό) και εκθέσεων υψηλών απαιτήσεων.

Στους ειδικότερους στόχους του ΣΠΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η φιλοξενία συνεδρίων, συμποσίων και σεμιναρίων, μουσικών, θεατρικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. Οι χώροι διατίθενται, μετά από αίτηση, και σε άλλους φορείς για τη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό λειτουργίας του.Πληροφορίες για την περιοχή
Χάρτες
Πρόσβαση-Συγκοινωνία


Tο ΣΠΚ διοικείται από την
Επιτροπή Συνεδριακών Εκδηλώσεων:


Πρόεδρος:
 • Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου
  Πρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών

Μέλη:
 • Καθηγητής Γεώργιος Ν. Αγγελόπουλος
  Αναπληρωτής Πρυτάνεως Υποδομών και Αειφορίας

 • Βασίλειος Κωστόπουλος
  Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

 • Βασίλειος Παππάς
  Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • Άννα Φτερνιάτη
  Καθηγήτρια Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

 • Μαρίνα Κορφιάτη
  Αναπλ. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων


Συντονιστής Εκδηλώσεων ΣΠΚ:
 • Βασίλειος Κωστόπουλος
  Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Γραμματέας Επιτροπής Συνεδριακών Εκδηλώσεων:
 • Κατέλη Ευτυχία
  Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Συνεδριακού Κέντρου, Μουσείων και Συναφών Δομών


Προσωπικό Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου

Τμήμα Διοίκησης:
 • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Κατέλη Ευτυχία
  τηλ. 2610996734 email: kateli@upatras.gr

  Νικολοπούλου Γεωργία
  τηλ. 2610 969885 email: geonikolop@upatras.gr

Τεχνικό Τμήμα:
 • Τεχνικός Υπεύθυνος: Αναγνωστόπουλος Νικόλαος
  τηλ. 2610 969854, email: nanagno@upatras.gr

  Βασιλόπουλος Θεόδωρος
  τηλ. 2610969854, email: thvasilo@upatras.gr

  Γεωργουλάς Ιωάννης
  τηλ. 2610 969854, email: georgoulas@upatras.gr