Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
EN / GR

Το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο   •   Κτιριακή Υποδομή - Εξοπλισμός   •   Ημερολόγιο Εκδηλώσεων   •   Έντυπα Αιτήσεων - Κανονισμός Λειτουργίας   •   Νομοθεσία Covid-19
Εντυπα Αιτησεων


To Σ.Π.Κ. φιλοξενεί συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, μουσικές κια θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά γεγονότα. Οι χώροι διατίθενται μετά από αίτηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό λειτουργίας του.

Ακολουθούν, σε μορφή PDF: (Ι) η αίτηση, (ΙΙ) τα έντυπα χρήσης χώρων και τεχνικών παροχών, που πρέπει να συμπληρωθούν και (ΙΙΙ) ο κανονισμός λειτουργίας..