Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
EN / GR

Το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο   •   Κτιριακή Υποδομή - Εξοπλισμός   •   Ημερολόγιο Εκδηλώσεων   •   Έντυπα Αιτήσεων - Κανονισμός Λειτουργίας   •   Νομοθεσία Covid-19
Νομοθεσία Covid 19


Τ ο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID_19 λειτουργεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ).

Για διευκόλυνσή σας εδώ μπορείτε να αναζητήσετε τις ισχύουσες ΚΥΑ.