Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
EN / GR

Το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο   •   Κτιριακή Υποδομή - Εξοπλισμός   •   Ημερολόγιο Εκδηλώσεων   •   Έντυπα Αιτήσεων - Κανονισμός Λειτουργίας   •   Νομοθεσία Covid-19


Κύρια Αίθουσα (Ι-1), χωρητικότητας 930 ατόμων, με οκτώ μεταφραστικούς θαλάμους και δύο οθόνες προβολής 11,00Χ6,19 μ. και 6,00Χ5,00 μ., για την εξυπηρέτηση μεγάλων συνεδριακών εκδηλώσεων. Περιλαμβάνει σκηνή 700 τ.μ. (με τους βοηθητικούς χώρους), σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχθεί και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (κονσέρτα, παραστάσεις όπερας, θεάτρου κ.ά.). H αίθουσα διαθέτει κατάλληλη ακουστική μελέτη για την υποστήριξη των εκδηλώσεων αυτών.

Αμφιθέατρο χωρητικότητας 250 ατόμων (Ι-4), με παρασκήνια και βοηθητικούς χώρους, 4 μεταφραστικούς θαλάμους και ηλεκτρική οθόνη προβολής 4,00Χ3,00 μ., για την εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων. Η σκηνή μπορεί να υποδεχθεί συνεδριακές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το αμφιθέατρο αυτό, επίσης, διαθέτει κατάλληλη ακουστική μελέτη για την υποστήριξη των εκδηλώσεων αυτών.

Μία Αίθουσα παραλλήλων συνεδριάσεων (Ι-10), χωρητικότητας 130 ατόμων, εξοπλισμένη με 2 μεταφραστικούς θαλάμους και κινητά συνεδριακά καθίσματα με αναλόγιο, για να μπορεί να τροποποιηθεί.

* Οι Αίθουσες Παραλλήλων Συνεδριάσεων (Ι-10, 11, 12 και 13) έχουν τη δυνατότητα να ενοποιηθούν ανά δύο μεταξύ τους.

Τρεις (3) Αίθουσες παραλλήλων συνεδριάσεων (Ι-11, Ι-12, Ι-13), χωρητικότητας 80 ατόμων, εξοπλισμένες επίσης με 2 μεταφραστικούς θαλάμους η κάθε μία και κινητά συνεδριακά καθίσματα με αναλόγιο.

* Οι Αίθουσες Παραλλήλων Συνεδριάσεων (Ι-10, 11, 12 και 13) έχουν τη δυνατότητα να ενοποιηθούν ανά δύο μεταξύ τους.

Κεντρικό φουαγιέ 750 τ.μ. (Ι-5) με εσωτερικό αίθριο και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 200 τ.μ. (Ι-6), η οποία συνδέεται άμεσα με τον χώρο του κεντρικού φουαγιέ. Μπορεί να λειτουργήσει και ανεξάρτητα, ως χώρος εικαστικών εκθέσεων.

Εκθεσιακός χώρος 470 τ.μ. (ΙΙ-3), ο οποίος συνδέεται με τους αντίστοιχους χώρους του ισογείου. Κατάλληλος για εκθέσεις (χορηγικές & εικαστικές) και δεξιώσεις.

* Όλες οι Αίθουσες του 1ου ορόφου διαθέτουν κινητά συνεδριακά καθίσματα και μπορούν να δεχθούν ποικίλες διαμορφώσεις.

Δύο (2) αίθουσες σεμιναρίων (ΙΙ-8, ΙΙ-9) χωρητικότητας 75 ατόμων έκαστη.

* Όλες οι Αίθουσες του 1ου ορόφου διαθέτουν κινητά συνεδριακά καθίσματα και μπορούν να δεχθούν ποικίλες διαμορφώσεις.

Aίθουσα σεμιναρίων (ΙΙ-6) χωρητικότητας 60 ατόμων.

* Όλες οι Αίθουσες του 1ου ορόφου διαθέτουν κινητά συνεδριακά καθίσματα και μπορούν να δεχθούν ποικίλες διαμορφώσεις.
Δύο γραφεία συναντήσεων εργασίας (Project Meeting Offices.

* Όλες οι Αίθουσες του 1ου ορόφου διαθέτουν κινητά συνεδριακά καθίσματα και μπορούν να δεχθούν ποικίλες διαμορφώσεις.
AΑίθουσα σεμιναρίων σε σχήμα Π U-shape (ΙI-7) χωρητικότητας 30 ατόμων.

* Όλες οι Αίθουσες του 1ου ορόφου διαθέτουν κινητά συνεδριακά καθίσματα και μπορούν να δεχθούν ποικίλες διαμορφώσεις.